• 16+ سالها
    • 12-15 سالها
    • 2-11 سالها
    • 0-23 ماه ها

خوش آمدید به Ibis Alger

Ibis Alger This hotel is located in the Algiers airport zone, near attractions such as Aquafortland. It also is close to the Monument des Martyrs, the Central Post Office, the Government Palace and Great Mosque of Algiers. The hotel also features a restaurant and a private car park and a currency exchange service, and there is free Wi-Fi in the rooms. There is also a free airport shuttle service every 30 minutes from 7am to 10pm.
پذیرش گوکیبرای اینکه بهترین تجربه در اختیار شما قرار بگیرد، این سایت از کوکی استفاده می کند . استفاده کردن از این سایت به منزله ی موافقت شما نسبت به استفاده ی ما از کوکی ها می باشد . ما برای استفاده از کوکی مجموعه ای از قوانین وضع کردیم . شما می توانید با خواندن قوانین با نحوه کارکوکی بیشتر آشنا بشوید.نشان دادن قوانین کوکی