• 16+ سالها
    • 12-15 سالها
    • 2-11 سالها
    • 0-23 ماه ها

خوش آمدید به Mercure Alger Aeroport

Mercure Alger Aeroport Location
Located within close proximity of the Houari Boumediene international airport and the Safex Pins Maritimes exhibition center

Distance
2 kms to the airport (houari boumediene airport)
5 kms to the airport (william p. hobby airport)

Rooms
Very modern decorated to a good standard

Restaurant
El Beida: international cuisine, perfect for business meals or dining with friends. El Behdja: a range of delicacies showcasing authentic Algerian flavors in traditional surroundings. Mu Dan: renowned for its excellent Chinese cuisine from chef Zhou

Exterior
Modern builing in a uite area

Lobby
Spacious and modern
پذیرش گوکیبرای اینکه بهترین تجربه در اختیار شما قرار بگیرد، این سایت از کوکی استفاده می کند . استفاده کردن از این سایت به منزله ی موافقت شما نسبت به استفاده ی ما از کوکی ها می باشد . ما برای استفاده از کوکی مجموعه ای از قوانین وضع کردیم . شما می توانید با خواندن قوانین با نحوه کارکوکی بیشتر آشنا بشوید.نشان دادن قوانین کوکی