• 16+ سالها
    • 12-15 سالها
    • 2-11 سالها
    • 0-23 ماه ها

خوش آمدید به Suisse

Suisse This family-friendly hotel enjoys a wonderful setting in Algiers. The hotel is located just a 20 minutes' walking distance from the town centre, while the beach at Sidi Fredj is a 20 minutes' drive away. Houari Boumediene Airport is conveniently located just 50 km away. Discerning business and leisure travellers are sure to impress the high standard of comfort and convenience that this wonderful hotel has to offer. The guest rooms are sublimely designed, immersing visitors in charm and elegance. This hotel prides itself on its homely ambience, exemplary service and dedication to customer satisfaction.
پذیرش گوکیبرای اینکه بهترین تجربه در اختیار شما قرار بگیرد، این سایت از کوکی استفاده می کند . استفاده کردن از این سایت به منزله ی موافقت شما نسبت به استفاده ی ما از کوکی ها می باشد . ما برای استفاده از کوکی مجموعه ای از قوانین وضع کردیم . شما می توانید با خواندن قوانین با نحوه کارکوکی بیشتر آشنا بشوید.نشان دادن قوانین کوکی