هیچ فرد یا مجموعه ای خارج از سیستم شرکت گردشیاران با نام تجاری تراول زنیا به اطلاعات فردی شما شامل نام، نشانی، شماره تلفن و آدرس ایمیل دسترسی ندارد. اطلاعات شخصی شما فقط جهت انجام رزرواسیون و برای پردازش درخواست شما  به طور مثال انتخاب نوع غذا یا خدمات ویژه به کار گرفته میشود 

پذیرش گوکیبرای اینکه بهترین تجربه در اختیار شما قرار بگیرد، این سایت از کوکی استفاده می کند . استفاده کردن از این سایت به منزله ی موافقت شما نسبت به استفاده ی ما از کوکی ها می باشد . ما برای استفاده از کوکی مجموعه ای از قوانین وضع کردیم . شما می توانید با خواندن قوانین با نحوه کارکوکی بیشتر آشنا بشوید.نشان دادن قوانین کوکی